Centraal Apparaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven Personele uitgaven – waarvan eigen personeel € 121.123
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven Personele uitgaven – waarvan externe inhuur € 3.128
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven Personele uitgaven – waarvan pensioenen, wachtgelden en uitkeringen € 1.389.642
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven – waarvan overig – waarvan overig € 13.193
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven – waarvan bijdrage aan SSO Paresto – waarvan bijdrage aan SSO Paresto € 583