Taakuitvoering landstrijdkrachten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Programma-uitgaven Opdrachten Opdracht Gereedstelling en instandhouding CLAS1 – waarvan gereedstelling € 37.045
Programma-uitgaven Opdrachten Opdracht Gereedstelling en instandhouding CLAS1 – waarvan bijdragen aan SSO Paresto € 13.944
Programma-uitgaven Opdrachten Opdracht Gereedstelling en instandhouding CLAS1 – waarvan instandhouding € 107.693
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven personele uitgaven – waarvan eigen personeel € 966.462
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven personele uitgaven – waarvan externe inhuur € 4.612
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven – waarvan bijdragen aan SSO's2 – waarvan bijdragen aan SSO's2 € 2.448
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven – waarvan overige exploitatie – waarvan overige exploitatie € 89.020