Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Programmauitgaven Opdrachten – waarvan overige exploitatie – waarvan gereedstelling € 7.510
Programmauitgaven Opdrachten Opdrachten – waarvan bijdragen aan SSO Paresto2 € 217
Programmauitgaven Opdrachten – waarvan IT – waarvan instandhouding € 159.990
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven – waarvan overige exploitatie – waarvan eigen personeel € 409.168
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven Personele uitgaven – waarvan externe inhuur € 6.368
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven – waarvan overig – waarvan bijdragen aan SSO Paresto € 2.701
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven – waarvan overig, attachés – waarvan overige exploitatie € 125.902