Investeringen krijgsmacht

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Programmauitgaven Opdrachten – waarvan overige exploitatie - € 689.851
Programmauitgaven Opdrachten - - € 197.960
Programmauitgaven Opdrachten – waarvan overig - € 120.722
Programmauitgaven Bekostiging - - € 61.612
Programmauitgaven Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties – waarvan overig - € 31.359