Ondersteuning krijgsmacht door CommandoDienstenCentra

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Programmauitgaven Opdrachten – waarvan overig – waarvan gereedstelling € 198
Programmauitgaven Opdrachten – waarvan bijdrage aan SSO Paresto – waarvan instandhouding € 6
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven personele uitgaven – waarvan eigen personeel € 436.045
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven personele uitgaven – waarvan overig, attachés € 11.796
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven personele uitgaven – waarvan externe inhuur € 18.157
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven – waarvan bijdragen aan SSO"s – waarvan bijdragen aan SSO"s € 252.533
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven – waarvan overig – waarvan overig € 324.275
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven – waarvan overig, attachés – waarvan overig, attachés € 8.102