Algemeen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Programma-uitgaven Programma-uitgaven Subsidies en bijdragen Subsidies en bijdragen € 31.495
Programma-uitgaven Programma-uitgaven Bijdrage (inter)nationale organisaties Bijdrage Navo en internationale samenwerking € 22.085
Programma-uitgaven Programma-uitgaven Overige uitgaven - € 30.867