Roads and traffic safety

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Network Contract - Beter Benutten - € 10.165
Network Contract - Overige opdrachten - € 6.815
Network Subsidies - - € 1.229
Network Contribution to departmental agencies -waarvan bijdrage aan RWS - € 3.329
Safety Contract - - € 6.774
Safety Subsidies - VVN - € 3.619
Safety Subsidies - SWOV - € 3.737
Safety Subsidies - Overige subsidies - € 3.973
Safety Contribution to departmental agencies -waarvan bijdrage aan RWS - € 393
Safety Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - - € 30