Uitvoeringskosten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Uitvoeringskosten ZBO's en RWT's Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landelijke Cliëntenraad - € 0
Uitvoeringskosten ZBO's en RWT's Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Uitvoeringskosten UWV - € 331.571
Uitvoeringskosten ZBO's en RWT's Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Uitvoeringskosten SVB - € 99.590
Uitvoeringskosten ZBO's en RWT's Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Uitvoeringskosten IB - € 6.371
Uitvoeringskosten ZBO's en RWT's Premiegefinancierde BIJDRAGE ZBO/RWT Uitvoeringskosten UWV - € 1.485.496
Uitvoeringskosten ZBO's en RWT's Premiegefinancierde BIJDRAGE ZBO/RWT Uitvoeringskosten SVB - € 122.000