Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Arbeidsmarkt € 17.487
2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening € 6.505.758
3 Arbeidsongeschiktheid € 9.041.348
4 Jonggehandicapten € 3.112.006
5 Werkloosheid € 6.588.952
6 Ziekte en zwangerschap € 2.583.163
7 Kinderopvang € 2.120.773
8 Oudedagsvoorziening € 35.915.668
9 Nabestaanden € 453.547
10 Tegemoetkoming ouders € 5.310.186
11 Uitvoeringskosten € 2.045.028
13 Integratie en maatschappelijke samenhang € 145.465
96 Apparaatsuitgaven kerndepartement € 291.218
97 Aflopende regelingen € 0
98 Algemeen € 27.550
99 Nominaal en onvoorzien € 0