Apparaatsuitgaven

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven waarvan eigen personeel waarvan eigen personeel € 188.569
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven waarvan externe inhuur waarvan externe inhuur € 15.575
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven waarvan overige personele uitgaven waarvan overige personele uitgaven € 2.011
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven waarvan ICT waarvan ICT € 5.480
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven waarvan bijdrage aan SSO's waarvan bijdrage aan SSO's € 45.535
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven waarvan overige materiële uitgaven waarvan overige materiële uitgaven € 43.560