Volksgezondheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Gezondheidsbescherming Subsidies(regelingen) Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma preventie Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma preventie € 2.020
Gezondheidsbescherming Subsidies(regelingen) Crisisbeheersing Volksgezondheid Crisisbeheersing Volksgezondheid € 114
Gezondheidsbescherming Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 0
Gezondheidsbescherming Opdrachten Crisisbeheersing Volksgezondheid Crisisbeheersing Volksgezondheid € 72
Gezondheidsbescherming Opdrachten Nieuwe etikettering huishoudchemicaliën Nieuwe etikettering huishoudchemicaliën € 413
Gezondheidsbescherming Opdrachten Overigen Overigen € 742
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan agentschappen Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit € 79.647
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan agentschappen RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed € 20.526
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan agentschappen Overigen Overigen € 396
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overigen Overigen € 21
Gezondheidsbescherming bijdragen aan medeoverheden College Toetsing College Toetsing € 0
Gezondheidsbescherming bijdragen aan medeoverheden Overigen Overigen € 82
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) Ziektepreventie Ziektepreventie € 5.555
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg € 2.078
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) RIVM RIVM € 199.604
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 1
Ziektepreventie Opdrachten (Vaccin)onderzoek (Vaccin)onderzoek € 284
Ziektepreventie Opdrachten Overigen Overigen € 0
Ziektepreventie bijdragen aan medeoverheden Overigen Overigen € 1.579
Ziektepreventie Bijdragen aan agentschappen RIVM: Opdrachtverlening Centra RIVM: Opdrachtverlening Centra € 207.352
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) € 1.787
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Verslavingszorg Verslavingszorg € 9.163
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG € 10.326
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Gezonde leefstijl jeugd Gezonde leefstijl jeugd € 100
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Letselpreventie Letselpreventie € 4.325
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg € 4.751
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Bevordering van seksuele gezondheid Bevordering van seksuele gezondheid € 2.631
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € -1
Gezondheidsbevordering Opdrachten Heroïnebehandeling op medisch voorschrift Heroïnebehandeling op medisch voorschrift € 2.782
Gezondheidsbevordering Opdrachten Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak € 0
Gezondheidsbevordering Opdrachten Preventie schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) Preventie schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) € 644
Gezondheidsbevordering Opdrachten Letselpreventie Letselpreventie € 18
Gezondheidsbevordering Opdrachten Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG € 200
Gezondheidsbevordering Opdrachten Overigen Overigen € 3
Gezondheidsbevordering Bijdragen aan agentschappen RIVM: Voedsel consumptiepeiling RIVM: Voedsel consumptiepeiling € 0
Gezondheidsbevordering Bijdragen aan agentschappen RIVM: Monitoring, opdrachten, kennisvragen e.d. RIVM: Monitoring, opdrachten, kennisvragen e.d. € 0
Gezondheidsbevordering Bijdragen aan agentschappen Afgifte Schengenverklaringen via het CAK Afgifte Schengenverklaringen via het CAK € 0
Gezondheidsbevordering bijdragen aan medeoverheden Heroïnebehandeling op medisch voorschrift Heroïnebehandeling op medisch voorschrift € 14.076
Ethiek Subsidies(regelingen) Subsidies abortusklinieken Subsidies abortusklinieken € 15.705
Ethiek Subsidies(regelingen) Beleid Medische Ethiek Beleid Medische Ethiek € 868
Ethiek Opdrachten Overigen Overigen € 210
Ethiek Bijdragen aan agentschappen CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek € 1.130
Ethiek Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken € 2.053
Ethiek Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek € 0