Langdurige zorg en ondersteuning

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Movisie Movisie € 8.204
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Mezzo Mezzo € 3.262
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Siriz (opvang specifieke groepen) Siriz (opvang specifieke groepen) € 1.518
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Transitie en transformatie Transitie en transformatie € 3.971
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Wmo-werkplaatsen Wmo-werkplaatsen € 2.685
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Vilans (In voor mantelzorg) Vilans (In voor mantelzorg) € 2.379
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 9.362
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Bekostiging Bekostiging Bekostiging € 0
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Bekostiging Overigen Overigen € 0
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Inkomensoverdrachten Mantelzorgcompliment Mantelzorgcompliment € 20.867
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Opdrachten Bovenregionaal gehandicaptenvervoer Bovenregionaal gehandicaptenvervoer € 55.645
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Opdrachten Overigen Overigen € 4.684
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Garanties Garanties Garanties € 0
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Garanties Overigen Overigen € 0
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning € 1.232
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken € 0
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Centrum Indicatiestelling Zorg Centrum Indicatiestelling Zorg € 0
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Trekkingsrechten pgb Trekkingsrechten pgb € 0
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Vilans Vilans € 5.158
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Centrum Consultatie en Expertise (CCE) Centrum Consultatie en Expertise (CCE) € 11.194
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) InVoorZorg (IVZ) InVoorZorg (IVZ) € 22.541
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Joodse en Indische instellingen Joodse en Indische instellingen € 2.593
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Subsidieregeling vrijwillige palliatieve zorg Subsidieregeling vrijwillige palliatieve zorg € 15.514
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Subsidies netwerken palliatieve zorg Subsidies netwerken palliatieve zorg € 3.478
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Nationaal Programma palliatieve zorg Nationaal Programma palliatieve zorg € 0
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg € 2.171
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Transitie HLZ Transitie HLZ € 6.336
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 10.666
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Bekostiging Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) € 3.250.000
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Opdrachten Informatievoorziening zorg en ondersteuning (IZO) Informatievoorziening zorg en ondersteuning (IZO) € 599
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Opdrachten Transitie HLZ Transitie HLZ € 1.481
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Opdrachten Overigen Overigen € 2.107
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Bijdragen aan agentschappen Overigen Overigen € 2.735
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten € 76.241
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZiNL: Wlz-brede zorgregistratie ZiNL: Wlz-brede zorgregistratie € 0
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Centrum Indicatiestelling Zorg Centrum Indicatiestelling Zorg € 77.811
Wet langdurige zorg premiegefinancieerde Wet langdurige zorg - - € 19.915.887