Zorgbreed beleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Positie cliënt Subsidies(regelingen) Patiënten- en gehandicaptenorganisaties Patiënten- en gehandicaptenorganisaties € 17.436
Positie cliënt Subsidies(regelingen) Overig positie cliënt Overig positie cliënt € 427
Positie cliënt Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 27
Positie cliënt Opdrachten Ondersteuning cliënt organisaties Ondersteuning cliënt organisaties € 3.144
Positie cliënt Opdrachten Overigen Overigen € 2.322
Positie cliënt Bijdragen aan agentschappen CIBG: Landelijk Meldpunt Zorg CIBG: Landelijk Meldpunt Zorg € 1.000
Positie cliënt Bijdragen aan agentschappen Overigen Overigen € 200
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Kwaliteitsimpuls categorale en algemene ziekenhuizen Kwaliteitsimpuls categorale en algemene ziekenhuizen € 135.468
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Stageplaatsen zorg / Stagefonds Stageplaatsen zorg / Stagefonds € 109.950
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Publieke Gezondheidszorgopleidingen Publieke Gezondheidszorgopleidingen € 16.643
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Vaccinatie stageplaatsen zorg Vaccinatie stageplaatsen zorg € 4.504
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant € 19.433
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Opleiding tot ziekenhuisarts Opleiding tot ziekenhuisarts € 6.142
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Capaciteitsorgaan Capaciteitsorgaan € 1.656
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Regionaal arbeidsmarktbeleid Regionaal arbeidsmarktbeleid € 7.949
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Veilig werken in de zorg Veilig werken in de zorg € 4.248
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Individualisering opleidingsduur en ‘dedicated’ schakeljaar Individualisering opleidingsduur en ‘dedicated’ schakeljaar € 3.501
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 63.566
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Opdrachten Arbeidsmarktonderzoek Arbeidsmarktonderzoek € 2.042
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Opdrachten Overigen Overigen € 2.577
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Bijdragen aan agentschappen CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register, SVB-Z CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register, SVB-Z € 11.431
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Bijdragen aan agentschappen Overigen Overigen € 0
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Zorginstituut Nederland: sectie Zorgberoepen en opleidingen Zorginstituut Nederland: sectie Zorgberoepen en opleidingen € 0
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overigen Overigen € 0
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Subsidies(regelingen) Nivel Nivel € 5.853
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Subsidies(regelingen) Jaar van de transparantie Jaar van de transparantie € 1.805
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 53
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Opdrachten Overigen Overigen € 226
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Bijdragen aan agentschappen CIBG: JMV CIBG: JMV € 750
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Bijdragen aan agentschappen RIVM: Zorgbalans RIVM: Zorgbalans € 0
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Bijdragen aan agentschappen Overigen Overigen € 1.785
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZonMw: programmering ZonMw: programmering € 113.731
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZonMw: exploitatie ZonMw: exploitatie € 0
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Subsidies(regelingen) Uitvoering Wtcg Uitvoering Wtcg € 80
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CAK CAK € 100.916
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s NZA NZA € 52.756
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland € 67.738
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CBZ CBZ € 898
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CSZ CSZ € 2.700
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Opdrachten TNO centrum Zorg en Bouw TNO centrum Zorg en Bouw € 2.367
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Opdrachten Uitvoering Wtcg Uitvoering Wtcg € 156
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Opdrachten Overigen Overigen € 3
Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 0
Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland Bekostiging Zorg en welzijn Zorg en welzijn € 104.083
Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland Bekostiging Jeugdzorg Jeugdzorg € 2.634
Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland Bekostiging Overigen Overigen € 0
Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 444
Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude Opdrachten Overigen Overigen € 600