Jeugd

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Noodzakelijke en passende zorg Subsidies(regelingen) Schippersinternaten Schippersinternaten € 20.076
Noodzakelijke en passende zorg Subsidies(regelingen) Participatie Participatie € 1.630
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Subsidies(regelingen) Kennis en beleidsinformatie Kennis en beleidsinformatie € 7.316
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Subsidies(regelingen) Kindermishandeling Kindermishandeling € 952
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Subsidies(regelingen) Jeugdhulp Jeugdhulp € 56.511
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Subsidies(regelingen) Transitie jeugd Transitie jeugd € 16.582
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 1
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Opdrachten Kennis en beleidsinformatie Kennis en beleidsinformatie € 923
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Opdrachten Kindermishandeling Kindermishandeling € 196
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Opdrachten Jeugdhulp Jeugdhulp € 1.023
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Opdrachten Transitie jeugd Transitie jeugd € 1.349
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Opdrachten Overigen Overigen € 31
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel bijdragen aan medeoverheden De 'Nieuwe Kans' De 'Nieuwe Kans' € 0
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel bijdragen aan medeoverheden Overigen Overigen € 0
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Bijdragen aan agentschappen Overigen Overigen € 1.209
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken VenJ: Vervoerskosten VenJ: Vervoerskosten € 2.448
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken OCW: Onderwijskosten JeugdzorgPlus en kijkwijzer OCW: Onderwijskosten JeugdzorgPlus en kijkwijzer € 183
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken SZW: Compensatie AKW/WKB SZW: Compensatie AKW/WKB € 0
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Overigen Overigen € 0