Sport en bewegen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Passend sport- en beweegaanbod Subsidies(regelingen) Gehandicaptensport Gehandicaptensport € 3.071
Passend sport- en beweegaanbod Subsidies(regelingen) Verantwoord sporten en bewegen Verantwoord sporten en bewegen € 2.418
Passend sport- en beweegaanbod Subsidies(regelingen) Sport en bewegen in de buurt Sport en bewegen in de buurt € 3.459
Passend sport- en beweegaanbod Subsidies(regelingen) Stimuleren van een veiliger sportklimaat Stimuleren van een veiliger sportklimaat € 7.520
Passend sport- en beweegaanbod Bekostiging Compensatie van betaalde energiebelasting Compensatie van betaalde energiebelasting € 8.638
Passend sport- en beweegaanbod Opdrachten Sport en bewegen in de buurt Sport en bewegen in de buurt € 38
Passend sport- en beweegaanbod bijdragen aan medeoverheden Sport en bewegen in de buurt Sport en bewegen in de buurt € 0
Uitblinken in sport Subsidies(regelingen) Topsportevenementen Topsportevenementen € 6.771
Uitblinken in sport Subsidies(regelingen) Topsportprogramma's Topsportprogramma's € 21.465
Uitblinken in sport Subsidies(regelingen) Dopingbestrijding Dopingbestrijding € 1.547
Uitblinken in sport Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 0
Uitblinken in sport Opdrachten Topsportevenementen Topsportevenementen € 0
Uitblinken in sport Inkomensoverdrachten Stipendiumregeling Stipendiumregeling € 11.025
Uitblinken in sport Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Dopingbestrijding Dopingbestrijding € 198
Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling Subsidies(regelingen) Kennis als fundament Kennis als fundament € 6.626
Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling Subsidies(regelingen) Internationaal beleid Internationaal beleid € 0
Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling Opdrachten Kennis als fundament Kennis als fundament € 251
Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling Opdrachten Internationaal beleid Internationaal beleid € 0
Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Internationaal beleid Internationaal beleid € 52