Tegemoetkoming specifieke kosten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Tegemoetkoming specifieke kosten Inkomensoverdrachten 1. Zorgtoeslag 1. Zorgtoeslag € 4.741.888
Tegemoetkoming specifieke kosten Inkomensoverdrachten 2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) 2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) € 41.778
Tegemoetkoming specifieke kosten Inkomensoverdrachten 3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten 3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten € 41.849