Sustainable trade and investment

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Beleidsondersteuning, evaluaties en onderzoek - € 3.083
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Maatschappelijk verantwoord ondernemen - € 4.191
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Contributies internationaal ondernemen - € 5.506
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies Starters International Business (SIB)/ Programma Strategische Beurzen - € 3.881
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies Partners for International Business (PIB) - € 410
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies Transitiefaciliteit (TF)/ Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving (DHK) - € 4.889
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies Fonds opkomende markten - € 3.520
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies Package4growth non-ODA - € 0
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies Overig Programmatische Aanpak - € 817
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies PSO/2g@there - € 791
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Loans Finance for International Business (FIB) - € 0
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Contribution to departmental agencies Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 27.146
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Contribution to departmental agencies Versterking economische functie (NBSO's via RVO) - € 6.274
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Transitiefaciliteit - € 2.135
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Marktontwikkeling in het kader van private sector development - € 44.526
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Wet en regelgeving - € 5.579
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Financiele sectorontwikkeling - € 36.639
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies versterking privaat ondernemerschap - € 54.083
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Infrastructuurontwikkeling - € 33.288
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Samenwerking bedrijfsleven en PPP's - € 5.849
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Bedrijfsleveninstrumentarium - € 6.382
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Technische assistentie DGGF - € 8.000
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's ondernemingsklimaat - € 13.284
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bedrijfsmatige technische bijstand - € 1.748
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties International Labour Organization - € 5.213
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Partnershipprogramma ILO - € 48.863
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties International Finance Corporation - € 0
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Contribution to departmental agencies Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 15.404