Hoofdwegennet

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Verkeersmanagement - - - € 10.502
Beheer en onderhoud - - - € 512.618
Servicepakket B&O - - - € 0
Vervanging - - - € 123.895
Realisatie - - - € 475.612
Verkenningen en planuitwerkingen - - - € 52.743
Geïntegreerde contractvormen/PPS - - - € 333.509
Apparaatskosten RWS - - - € 459.269
Overige netwerkgebonden kosten - - - € 120.872
Investeringsruimte - - - € 0