Spoorwegen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Beheer, onderhoud en vervanging - - - € 1.214.109
Realisatieprogramma personenvervoer - - - € 540.172
Realisatieprogramma goederenvervoer - - - € 21.073
Verk. en planuitw. personenvervoer - - - € 29.841
Verk. en planuitw. goederenvervoer - - - € 117.029
Geïntegreerde contractvormen/PPS - - - € 134.760
Rente en aflossing - - - € 17.020
Investeringsruimte - - - € 0