Hoofdvaarwegennet

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Verkeersmanagement - - - € 8.428
Beheer en onderhoud - - - € 310.851
Servicepakket B&O - - - € 0
Vervanging - - - € 99.308
Realisatie - - - € 119.948
Verkenningen en planuitwerkingen - - - € 4.361
Geïntegreerde Contractvormen/PPS - - - € 11.565
Apparaatskosten RWS - - - € 278.244
Overige netwerkgebonden kosten - - - € 29.225