Gemeentefonds

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Gemeentefonds Opdrachten Kosten Financiële-verhoudingswet 1646 € 1.264
Gemeentefonds Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Kosten Waarderingskamer 1200 € 2.104
Gemeentefonds Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Budget A+O-fonds 6261 € 6.610
Gemeentefonds Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan VNG 17298 € 64.951
Gemeentefonds Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan KING 7464 € 7.464
Gemeentefonds bijdragen aan medeoverheden Algemene uitkering ca en de aanvullende uitkeringen 15690738 € 15.695.965
Gemeentefonds bijdragen aan medeoverheden Integratie-uitkeringen overig 1529098 € 1.207.888
Gemeentefonds bijdragen aan medeoverheden Decentralisatie-uitkeringen 1247086 € 1.123.503
Gemeentefonds bijdragen aan medeoverheden Integratie-uitkeringen sociaal domein - € 10.015.153