Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Schadeloosstelling Schadeloosstelling Schadeloosstelling 22,107 € 22.583
Pensioenen en wachtgelden Pensioenen en wachtgelden Pensioenen en wachtgelden 11,683 € 8.606
Schadeloosstelling Europarlementariers incl tegemoetkoming ziektekosten Schadeloosstelling Europarlementariers incl tegemoetkoming ziektekosten Schadeloosstelling Europarlementariers incl tegemoetkoming ziektekosten 192 € 103