Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Raad van State € 57.616
2 Algemene Rekenkamer € 28.868
3 De Nationale ombudsman € 16.306
4 Kanselarij der Nederlandse Orden € 4.409
6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba € 1.978
7 Kabinet van de Gouverneur van Curaçao € 3.227
8 Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten € 2.321
10 Nominaal en onvoorzien € 0