Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Budget article Budget article name Amount (x1.000)
1 Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten € 1.263