Waarborgfunctie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur bijdragen aan medeoverheden Overige bijstand aan de landen - € 26
Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Duradero - € 712
Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Grensbewaking (Defensie) - € 6.100
Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Kustwacht (Defensie) - € 37.838
Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Kustwacht en grensbewaking 40,974 € 0
Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Recherchecapaciteit (Nationale Politie) 13,745 € 28.528
Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Rechterlijke macht (V&J) 3,099 € 4.531