Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaat Personele uitgaven Eigen personeel 3,661 € 0
Apparaat Personele uitgaven Externe inhuur 814 € 0
Apparaat Personele uitgaven Overig personeel 2,452 € 0
Apparaat Materiële uitgaven Overig materieel 2,941 € 0
Duurzame economische ontwikkeling Subsidies(regelingen) IUCN - € 0
Duurzame economische ontwikkeling Subsidies(regelingen) Subsidies Carbisch Nederland - € 0
Duurzame economische ontwikkeling Opdrachten Overig 3,239 € 0
Duurzame economische ontwikkeling Inkomensoverdrachten Pensioenen 4,240 € 0
Duurzame economische ontwikkeling bijdragen aan medeoverheden Sociaal-economische initiatieven BES - € 0
Duurzame economische ontwikkeling Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Samenwerkingsprogramma`s 58,296 € 0
Duurzame economische ontwikkeling Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties waarvan: Caribisch Nederland - € 0
Raden en commissies Opdrachten Overig 4 € 0
Raden en commissies Personele uitgaven Eigen personeel 179 € 0
Schuldsanering Leningen Lopende inschrijving 294,427 € 0
Schuldsanering Leningen Tijdelijke leenfaciliteit 34 € 0
Schuldsanering bijdragen aan medeoverheden Schuldsanering 3,550 € 0