Bevorderen sociaal-economische structuur

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Curacao, Sint Maarten en Aruba Opdrachten Onderzoek, Kennisoverdracht en Communicatie - € 1.039
Curacao, Sint Maarten en Aruba Inkomensoverdrachten Toeslagen op pensioenen NA - € 2.340
Curacao, Sint Maarten en Aruba Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Onderzoek, Kennisoverdracht en Communicatie - € 95
Curacao, Sint Maarten en Aruba Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Samenwerkingsprogramma`s - € 1.307
Curacao, Sint Maarten en Aruba bijdragen aan medeoverheden Afpakteam Aruba - € 500
Caribisch Nederland Subsidies(regelingen) Subsidies Caribisch Nederland - € 142
Caribisch Nederland Subsidies(regelingen) Kinderrechten - € 450
Caribisch Nederland Opdrachten Kinderrechten - € 16
Caribisch Nederland Opdrachten Onderzoek, Kennisoverdracht en Communicatie - € 894
Caribisch Nederland Inkomensoverdrachten Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers - € 1.830
Caribisch Nederland Inkomensoverdrachten PCN - € 1.473
Caribisch Nederland bijdragen aan medeoverheden Bijzondere uitkering sociaal-economische initiatieven - € 5.737
Caribisch Nederland bijdragen aan medeoverheden Kinderrechten - € 543
Caribisch Nederland bijdragen aan medeoverheden Onderzoek, Kennisoverdracht en Communicatie - € 1.628