Apparaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Personele uitgaven Personele uitgaven Eigen personeel - € 9.972
Personele uitgaven Personele uitgaven Externe inhuur - € 724
Personele uitgaven Personele uitgaven Overig personeel - € 0
Materiële uitgaven Overig matereel - - € 10.614