Belastingen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Belastingen Rente Belasting- en invorderingsrente - € 130.422
Belastingen Bekostiging Proceskosten - € 4.089
Belastingen Bekostiging Overige programma-uitgaven - € 1.700
Belastingen Personele uitgaven Waarvan eigen Personeel - € 2.203.409
Belastingen Personele uitgaven Waarvan Inhuur externen - € 261.571
Belastingen Materiële uitgaven Waarvan ICT - € 224.413
Belastingen Materiële uitgaven Waarvan Bijdrage SSO's - € 216.934
Belastingen Materiële uitgaven Waarvan Overige - € 281.028