Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensverschaffing Kapitaalstorting Tennet - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensverschaffing Kapitaalinjectie SNS REAAL - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensverschaffing Kapitaalinjectie Propertize - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensverschaffing Conversie schuld KNM - € 15.900
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s NLFI (voorheen STAK) - € 24.729
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garanties Regeling BF - € 24
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garanties Dotatie begrotingsreserve TenneT - € 4.800
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garanties Uitbetalingen garanties en vrijwaringen - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garanties Overig - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Overgenomen schuld Propertize - € 2.386.461
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Management Fee IABF - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Funding Fee IABF - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Incidentele uitgaven IABF - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Overbruggingskrediet SNS - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Acquisitie Aankoop SNS Bank - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Opdrachten Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen - € 5.716
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking Afdrachten Staatsloterij - € 177.819