Internationale financiële betrekkingen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Internationale financiële betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Deelnemingen multilaterale ontwikkelingsbanken en -fondsen - € 518.329
Internationale financiële betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EFSF - € 0
Internationale financiële betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties ESM - € 0
Internationale financiële betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Deelname AIIB - € 77.688
Internationale financiële betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitkering rente aan Griekenland - € 0
Internationale financiële betrekkingen Leningen Lening Griekenland - € 0
Internationale financiële betrekkingen Opdrachten Technische assistentie aan kiesgroeplanden - € 1.423