Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Garanties Schade-uitkering EKV - € 13.897
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Garanties Storting begrotingsreserve EKV - € 157.360
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Garanties Schade-uitkering RIV - € 0
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Garanties Uitgaven Seno-Gom - € 824
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Opdrachten Kostenvergoeding Atradius DSB - € 14.579
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Overig Overig uitgaven - € 54