Investeren in waterveiligheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten - - - € 229.746
Programma HWBP-2 Rijksprojecten - - - € 5.018
Ruimte voor de rivier - - - € 181.995
Maaswerken - - - € 15.332
Verkenningen en planuitwerkingsprogramma - - - € 2.175
Realisatieprogramma - - - € 145.633
Studie en onderzoekskosten - - - € 8.039
Overige studiekosten - - - € 0