Investeren in zoetwatervoorziening

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit - - - € 0
Realisatieprogramma waterkwantiteit - - - € 0
Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening - - - € 0
Realisatieprogramma zoetwatervoorziening - - - € 31.830
Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma - - - € 2.088
Overige studiekosten - - - € 0