Sanctietoepassing

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 130.905
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Personele uitgaven waarvan externe inhuur - € 5.119
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Personele uitgaven waarvan personeel overig - € 1.389
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Materiële uitgaven waarvan ICT - € 13.269
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Materiële uitgaven waarvan SSO's - € 16.909
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Materiële uitgaven waarvan materieel overig - € 5.523
Preventieve maatregelen Bijdragen aan agentschappen Dienst Justis - € 6.770
Preventieve maatregelen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig preventieve maatregelen - € 0
Preventieve maatregelen bijdragen aan medeoverheden Overig preventieve maatregelen - € 3.542
Preventieve maatregelen Subsidies(regelingen) Preventie bedrijfsleven - € 0
Preventieve maatregelen Subsidies(regelingen) Integriteit - € 1.443
Preventieve maatregelen Subsidies(regelingen) Centrum voor Criminnaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV) - € 0
Preventieve maatregelen Subsidies(regelingen) Overig preventieve maatregelen - € 3.077
Preventieve maatregelen Opdrachten Kansspelbeleid - € 350
Preventieve maatregelen Opdrachten Overig preventieve maatregelen - € 2.510
Preventieve maatregelen Garanties Faillissementscuratoren - € 2.015
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan agentschappen DJI-gevangeniswezen-regulier - € 1.178.760
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan agentschappen DJI-Forensische zorg - € 804.454
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan agentschappen DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra - € 87.585
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan agentschappen CJIB - € 116.137
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Reclassering Nederland - € 141.187
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Leger des Heils - € 20.903
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG) - € 69.375
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CAK - € 364
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring bijdragen aan medeoverheden Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring - € 2.363
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Subsidies(regelingen) 24 uurs nazorg gedetineerden - € 0
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Subsidies(regelingen) Vrijwilligerswerk gedetineerden - € 2.869
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Subsidies(regelingen) Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring - € 2.335
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Forensische zorg - € 0
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Vrijwilligerswerk gedetineerden - € 0
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging - € 653
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring - € 2.382
Slachtofferzorg Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) - € 6.253
Slachtofferzorg Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Slachtofferhulp Nederland (SHN) - € 33.893
Slachtofferzorg bijdragen aan medeoverheden Overig Slachtofferzorg - € 4.218
Slachtofferzorg Subsidies(regelingen) Stichting Slachtoffer in Beeld (SiB) - € 1.337
Slachtofferzorg Subsidies(regelingen) Overig Slachtofferzorg - € 60
Slachtofferzorg Opdrachten Slachtofferzorg - € 2.208
Slachtofferzorg Opdrachten Opdrachten Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) - € 18.972
Slachtofferzorg Opdrachten Voorschotregelingen slachtoffervergoedingsregelingen - € 1.236
Slachtofferzorg Opdrachten Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring - € 0
Jeugdbescherming en jeugdsancties Bijdragen aan agentschappen DJI-Jeugd - € 148.943
Jeugdbescherming en jeugdsancties Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s LBIO - € 1.436
Jeugdbescherming en jeugdsancties Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s HALT - € 10.590
Jeugdbescherming en jeugdsancties bijdragen aan medeoverheden BES Voogdijraad - € 1.070
Jeugdbescherming en jeugdsancties bijdragen aan medeoverheden Overig: Jeugdbescherming en jeugdsancties - € 309
Jeugdbescherming en jeugdsancties Subsidies(regelingen) Jeugdbescherming - € 1.234
Jeugdbescherming en jeugdsancties Subsidies(regelingen) Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties - € 1.947
Jeugdbescherming en jeugdsancties Opdrachten Stelsel Jeugdzorg - € 0
Jeugdbescherming en jeugdsancties Opdrachten Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik - € 0
Jeugdbescherming en jeugdsancties Opdrachten Risicojeugd en jeugdgroepen - € 1.138
Jeugdbescherming en jeugdsancties Opdrachten Projecten jeugd straf - € 0
Jeugdbescherming en jeugdsancties Opdrachten Taakstraffen/erkende gedragsinterventies - € 3.079
Jeugdbescherming en jeugdsancties Opdrachten Overig: Jeugdbescherming en jeugdsancties - € 1.060