Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Primair onderwijs € 10.212.473
3 Voortgezet onderwijs € 7.951.000
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie € 4.118.176
6 Hoger beroepsonderwijs € 2.833.160
7 Wetenschappelijk onderwijs € 4.328.205
8 Internationaal beleid € 12.281
9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid € 208.594
11 Studiefinanciering € 5.828.062
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten € 86.709
13 Lesgelden € 7.198
14 Cultuur € 795.135
15 Media € 1.019.469
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid € 1.040.139
25 Emancipatie € 11.614
91 Nominaal en onvoorzien € 0
95 Apparaatsuitgaven € 243.565