Primair onderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Primair Onderwijs Bekostiging Bekostiging Primair Onderwijs Bekostiging Primair Onderwijs € 9.515.641
Primair Onderwijs Bekostiging Bekostiging Caribisch Nederland Bekostiging Caribisch Nederland € 16.707
Primair Onderwijs Bekostiging Prestatiebox - € 156.230
Primair Onderwijs Bekostiging Conciërgeregeling Conciërgeregeling € 0
Primair Onderwijs Bekostiging Subsidieregeling Passend Onderwijs Subsidieregeling Passend Onderwijs € 0
Primair Onderwijs Bekostiging Onderwijstijdverlenging Onderwijstijdverlenging € 0
Primair Onderwijs Bekostiging Overig Overig € 14.210
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Regeling Onderwijsvoor-ziening jonggehandi-capten Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten € 23.000
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Nederlands onderwijs buitenland Nederlands onderwijs buitenland € 13.486
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Herstart en Op de Rails Herstart en Op de Rails € 0
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek) Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek) € 5.900
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs € 10.130
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Overig Overig € 34.756
Primair Onderwijs Opdrachten Dienst Uitvoering Onderwijs - € 9.982
Primair Onderwijs Bijdragen aan agentschappen Stichting Vervangings-fonds en Particpatie-fonds Dienst Uitvoering Onderwijs € 25.538
Primair Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Stichting Vervangings-fonds en Particpatie-fonds Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds € 24.358
Primair Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Stichting Vervangingsfonds/Bedrijfsgezondheid Stichting Vervangingsfonds/Bedrijfsgezondheid € 13
Primair Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s UWV UWV € 1.072
Primair Onderwijs bijdragen aan medeoverheden Gemeentelijk onderwijs-achterstandenbeleid Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid € 261.750
Primair Onderwijs bijdragen aan medeoverheden Convenant G37 Convenant G37 € 95.000
Primair Onderwijs bijdragen aan medeoverheden Ondersteuning G86 Ondersteuning G86 € 4.700
Primair Onderwijs Bijdragen aan sociale fondsen Brede Scholen Brede Scholen € 0