Apparaatsuitgaven

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatskosten Personele uitgaven eigen personeel eigen personeel € 174.681
Apparaatskosten Personele uitgaven externe inhuur externe inhuur € 5.880
Apparaatskosten Personele uitgaven overige personele uitgaven overige personele uitgaven € 4.052
Apparaatskosten Materiële uitgaven ICT ICT € 21.721
Apparaatskosten Materiële uitgaven bijdrage aan SSO’s bijdrage aan SSO's € 19.982
Apparaatskosten Materiële uitgaven overige materiële uitgaven 17,808 € 16.141
Apparaatskosten Begrotingsreserve schatkistban-kieren Begrotingsreserve schatkistban-kieren overige materiële uitgaven € 1.108