Centraal Apparaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Centraal apparaat Centraal apparaat - waarvan eigen personeel 128,622 € 126.849
Centraal apparaat Centraal apparaat - waarvan externe inhuur - € 3.731
Centraal apparaat Centraal apparaat - waarvan pensioenen en uitkeringen 1,256,134 € 1.290.105
Centraal apparaat Centraal apparaat - waarvan wachtgeden, inactiviteitswedden en SBK-gelden 253,817 € 159.838
Centraal apparaat Materiële uitgaven - waarvan overig 19,520 € 13.749
Centraal apparaat Materiële uitgaven - waarvan bijdrage aan SSO Paresto 610 € 554