Taakuitvoering zeestrijdkrachten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Opdrachten - Gereedstelling 59,002 € 19.037
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Bijdragen aan agentschappen - RWS - € 15.519
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Opdrachten - instandhouding 96,980 € 104.074
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Personele uitgaven - waarvan eigen personeel 491,414 € 539.659
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Personele uitgaven - waarvan externe inhuur - € 5.722
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Materiële uitgaven - waarvan ICT 2,139 € 1.837
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Materiële uitgaven - waarvan overige exploitatie 55,438 € 56.185
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Materiële uitgaven - waarvan bijdrage aan SSO Paresto 6,645 € 1.939