Taakuitvoering marechaussee

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee Opdrachten - Gereedstelling 2,252 € 4.989
Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee Personele uitgaven - waarvan eigen personeel - € 310.510
Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee Personele uitgaven - waarvan externe inhuur - € 1.105
Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee Materiële uitgaven - waarvan overige exploitatie 36,691 € 34.125
Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee Materiële uitgaven - waarvan bijdrage aan SSO Paresto 1,225 € 1.003