Infrastructuur en Milieu

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Waterkwantiteit € 48.869
12 Waterkwaliteit € 0
13 Ruimtelijke ontwikkeling € 114.623
14 Wegen en verkeersveiligheid € 34.635
15 Openbaar vervoer € 4.745
16 Spoor € 18.896
17 Luchtvaart € 27.440
18 Scheepvaart en havens € 22.733
19 Klimaat € 72.006
20 Lucht en geluid € 28.869
21 Duurzaamheid € 19.059
22 Externe veiligheid en risico's € 34.663
23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie € 36.981
24 Handhaving en toezicht € 118.970
25 Brede doeluitkering € 893.936
26 Bijdrage Investeringsfondsen € 6.026.299
97 Algemeen departement € 59.522
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement € 328.743
99 Nominaal en onvoorzien € 0