Waterkwantiteit

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Algemeen waterbeleid Opdrachten - - € 6.629
Algemeen waterbeleid Subsidies(regelingen) - Partners voor Water (HGIS) - € 11.308
Algemeen waterbeleid Subsidies(regelingen) - Overige subsidies - € 50
Algemeen waterbeleid Bijdragen aan agentschappen - waarvan bijdrage aan RWS - € 16.801
Algemeen waterbeleid Bijdragen aan agentschappen - waarvan bijdrage aan KNMI - € 524
Algemeen waterbeleid bijdragen aan medeoverheden - - € 855
Waterveiligheid Opdrachten - - € 3.001
Grote oppervlaktewateren Opdrachten - - € 2.575
Grote oppervlaktewateren Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - - € 0
Waterkwaliteit Opdrachten - - € 4.002
Waterkwaliteit Subsidies(regelingen) - - € 478
Waterkwaliteit bijdragen aan medeoverheden - - € 972
Waterkwaliteit Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - - € 1.674