Waterkwaliteit

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Waterkwaliteit Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 0