Ruimtelijke ontwikkeling

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Ruimtelijk instrumentarium Opdrachten - Wabo - € 0
Ruimtelijk instrumentarium Opdrachten - Architectonisch beleid - € 1.933
Ruimtelijk instrumentarium Opdrachten - Overige opdrachten - € 5.539
Ruimtelijk instrumentarium Subsidies(regelingen) - - € 789
Ruimtelijk instrumentarium Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 0
Ruimtelijk instrumentarium bijdragen aan medeoverheden - - € 0
Geo-informatie Opdrachten - - € 3.087
Geo-informatie Subsidies(regelingen) - Basisregistraties - € 10.571
Geo-informatie Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s - Kadaster - € 34.151
Gebiedsontwikkeling Opdrachten - - € 1.160
Gebiedsontwikkeling Subsidies(regelingen) - - € 72
Gebiedsontwikkeling Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 0
Gebiedsontwikkeling bijdragen aan medeoverheden - Projecten BIRK - € 3.889
Gebiedsontwikkeling bijdragen aan medeoverheden - Projecten Nota Ruimte - € 0
Gebiedsontwikkeling bijdragen aan medeoverheden - Projecten Bestaand Rotterdams Gebied - € 2.550
Ruimtegebruik bodem Opdrachten - - € 5.531
Ruimtegebruik bodem Subsidies(regelingen) - Bedrijvenregeling - € 6.977
Ruimtegebruik bodem Subsidies(regelingen) - Bodemsanering NS - € 0
Ruimtegebruik bodem Subsidies(regelingen) - Caribisch Nederland - € 4.372
Ruimtegebruik bodem Subsidies(regelingen) - Overige subsidies - € 2.031
Ruimtegebruik bodem Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 6.826
Ruimtegebruik bodem bijdragen aan medeoverheden - Meerjarenprogramma Bodem - € 0
Ruimtegebruik bodem bijdragen aan medeoverheden - Programma Gebiedsgericht instrumentarium - € 0
Ruimtegebruik bodem Bekostiging - Uitvoering klimaatadaptie - € 0
Eenvoudig Beter Opdrachten - Eenvoudig Beter - € 10.582
Eenvoudig Beter Opdrachten - OLO 3 - € 0
Eenvoudig Beter Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 14.563