Wegen en verkeersveiligheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Netwerk Opdrachten - Beter Benutten - € 7.245
Netwerk Opdrachten - BOA wegverkeersbeleid - € 1.320
Netwerk Opdrachten - Wegverkeersbeleid - € 1.434
Netwerk Opdrachten - Overige opdrachten - € 1.026
Netwerk Subsidies(regelingen) - - € 1.126
Netwerk Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 3.216
Veiligheid Opdrachten - - € 7.598
Veiligheid Subsidies(regelingen) - VVN - € 3.660
Veiligheid Subsidies(regelingen) - SWOV - € 3.781
Veiligheid Subsidies(regelingen) - Overige subsidies - € 622
Veiligheid Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 585
Veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - - € 30
Veiligheid Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s - CBR - € 2.992