Spoor

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Spoor Opdrachten - ERTMS - € 0
Spoor Opdrachten - Overige opdrachten - € 985
Spoor Subsidies(regelingen) - GSM-R - € 2.014
Spoor Subsidies(regelingen) - Bodemsanering NS percelen - € 9.076
Spoor Subsidies(regelingen) - Overige subsidies - € 4.453
Spoor Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan KNMI - € 44
Spoor Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 0
Spoor bijdragen aan medeoverheden - CLU Betuweroute en HSL - € 2.252
Spoor overig overig - € 72