Luchtvaart

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Luchtvaart Opdrachten - Opdrachten GIS - € 3.170
Luchtvaart Opdrachten - Leefbaarheidsfonds - € 0
Luchtvaart Opdrachten - Overige opdrachten - € 5.417
Luchtvaart Subsidies(regelingen) - - € 8.455
Luchtvaart Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS (Caribisch Nederland) - € 8.955
Luchtvaart Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 71
Luchtvaart Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan KNMI - € 14
Luchtvaart Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - - € 1.281
Luchtvaart Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s - LVNL - € 77