Handhaving en toezicht

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Handhaving en toezicht Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan het agentschap ILT- Afval, Industrie en bedrijven - € 27.141
Handhaving en toezicht Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan het agentschap ILT- Rail en wegvervoer - € 27.897
Handhaving en toezicht Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan het agentschap ILT- Scheepvaart - € 22.372
Handhaving en toezicht Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan het agentschap ILT- Luchtvaart - € 18.415
Handhaving en toezicht Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan het agentschap ILT- Risicovolle stoffen en producten - € 0
Handhaving en toezicht Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan het agentschap ILT- Water, producten en stoffen - € 23.145