Brede doeluitkering

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Brede Doeluitkering - - - € 893.936